Kamerabevakning | Kongahälla Center

Information avseende kamerabevakning

Inledning och kontakt
Vi bedriver kamerabevakning på Kongahälla Center. Detta framgår framgår av skyltning utanför köpcentrumet. Syftet med denna information är att ge dig närmare vetskap om vår kamerabevakning.

Kongahälla Shopping AB är ansvarig för bevakningen och personuppgiftsansvarig för inspelat material. Om du har några frågor om bevakningen får du gärna kontakta oss: Kongahälla Shopping AB, Älvebacken 23, 442 48 Kungälv, mailadress: info@kongahallacenter.se.

Närmare beskrivning
Syftet med kamerabevakningen av köpcentrumet och parkeringsgaraget är:

  • att öka tryggheten för Kongahälla Centers besökare och den personal som arbetar i fastigheten.
  • att förebygga, avslöja eller utreda brott (det sistnämnda genom att tillhandahålla brottsutredande myndigheter med bildmaterial för att i efterhand kunna utreda brott och lagföra gärningsmannen/männen).
  • att förebygga och förhindra olyckor samt fara för människors liv och hälsa.

Syftet med kamerabevakningen av varumottagning/transportgångar är att ha kontroll över leveranser som sker där, samt att kontrollera att det inte står kvarlämnat gods och brännbart material som kan förorsaka brand eller förhindra utrymning.

Vid vissa tider bevakas inspelningen i realtid av oss eller av ett anlitat vaktbolag i syfte att snabbt kunna ingripa vid eventuell incident (t.ex. skadegörelse, stöld eller bråk).

Inspelat material raderas automatiskt efter 20 dagar. Om händelse har inträffat som kräver närmare utredning, sparas den sekvens som innehåller händelsen under längre tid av utredningsskäl, t.ex. för att utreda om stöld eller skadegörelse har förekommit. Även polis och andra myndigheter kan få tillgång till materialet för det fall vi anser att det föreligger ett berättigat intresse för utlämnandet eller om vi annars är skyldiga att lämna ut uppgifterna med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

 

Dina rättigheter
Eftersom kamerabevakning innebär att personuppgifter behandlas har du vissa rättigheter enligt lag. Du har t.ex. rätt att begära ett registerutdrag som visar vilka personuppgifter vi behandlar (inkl. kopia på uppgifterna) samt rätt att få uppgifter rättade eller raderade. Du har även rätt att, under vissa förutsättningar, begära att vår behandling begränsas eller invända mot vår behandling. Du har även rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndighet (Integritetsskyddsmyndigheten) om du anser att vi inte behandlar dina personuppgifter enligt lag.

För det fall du skulle vilja utöva någon av dina rättigheter eller veta mer om någon av dem eller vår kamerabevakning, ber vi dig kontakta oss via kontaktuppgifterna ovan.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.