Användarvillkor | Kongahälla Center

Användarvillkor och GDPR

1. Allmänt

Kongahälla Shopping AB, org. nr 556809-6324 som personuppgiftsansvarig behandlar dina personuppgifter i samband med tillhandahållandet av vårt medlemsprogram och mobila applikationer (tillsammans benämnda ”Tjänsterna”) som kan nås via olika media eller enheter, och tillhandahålls av Oss särskilt via mobila applikationer, webbplatser eller i pappersform. Vi lägger stor vikt vid skyddet av personuppgifter. Personuppgifter innefattar all information som rör en identifierad eller identifierbar individ.

Vi samlar in personuppgifter från dig som kund/besökare på Kongahälla Center, webbplatsen eller applikationen. Vi kommer att behandla dina uppgifter genom att informera dig om specifika erbjudanden och evenemang för Kongahälla Center. Kongahälla Center har ingått flera personuppgiftsbiträdesavtal och serviceavtal med tjänsteleverantörer för att ge dig den tekniska möjligheten att registrera dig för medlemsprogrammet, eller för att kunna ladda ner och använda Appen. Dessutom kommer vi att förhandla om erbjudanden från tredje män vilka kommer att vara tillgängliga för medlemmar i medlemsprogrammet. Dessa erbjudanden kommer att tillhandahållas av oss. Vi kommer gemensamt att analysera ditt kundbeteende för att ge dig anpassade erbjudanden och evenemang som du kan vara intresserad av.

Vi erbjuder dig följande separata allmänna tjänster:
(i) Medlemsprogrammet (”Medlemsprogrammet”)
Detta är vårt system för att bevara våra kundrelationer. Syftet är att ge dig skräddarsydda och personliga erbjudanden och information.

(ii) Köpcentrum-appen (”Appen”)
I Appen hittar du främst generell information om köpcentrumet (t.ex. kartor, butiker, öppettider). Dessutom får du möjlighet att använda våra extra tjänster (t.ex. Parkman).

(iii) Kommersiell information via e-post eller andra kanaler såsom pushmeddelanden och notiser (”Kommersiell Information”):
Såsom beskrivits ovan har vi förhandlat med tredje man om flera speciella villkor för sina kunder. En sådan tredje man kommer inte få tillgång till dina personuppgifter om inte annat föreskrivs i avsnitt 4 nedan. Baserat på vår analys av ditt kundbeteende kommer vi att erbjuda dig dessa specifika erbjudanden från tredje man under förutsättning att vi har erhållit ett föregående samtycke från dig (”opt-in” i användargränssnittet).

Syftet med denna integritetspolicy (”Integritetspolicy”) är att informera dig om:
(i) hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter som du skickar till Oss eller som röjs eller samlas in genom din åtkomst till eller användning av våra Tjänster och inom ramen för dessa Tjänster, och
(ii) dina rättigheter, hur du kan utöva dem och vad vi har gjort för att hjälpa dig att utöva dina rättigheter.
Vi uppmanar dig att läsa denna Integritetspolicy noggrant. Genom att använda Tjänsterna och tillhandahålla Oss dina personuppgifter bekräftar du att du har informerats om vår användning av dina personuppgifter i enlighet med vad som anges i denna Integritetspolicy. Om du inte önskar att dina personuppgifter ska användas av Oss i enlighet med vad som anges i denna Integritetspolicy, var vänlig tillhandahåll Oss inte dina personuppgifter. Observera att du i sådant fall inte har tillgång till och/eller användning av alla funktioner i Tjänsterna (t.ex. skräddarsydda rabatter, alternativ och preferenser).
Tjänsterna är riktade till användare som är sexton (16) år eller äldre.

2. Personuppgiftsansvarig

Vi behandlar dina personuppgifter i Medlemsprogrammet och/eller i Appen:
Kongahälla Shopping AB
Älvebacken 23
442 48 Kungälv
Email: info@kongahallacenter.se
Hemsida: www.kongahallacenter.se

3. Syftet med behandlingen

3.1. Hur Vi samlar in personuppgifter

Vi samlar in dina personuppgifter på flera olika sätt:

3.1.1. Registreringsinformation som du tillhandahåller Oss. Vissa av våra Tjänster kräver att du skapar ett konto, särskilt för användandet av vårt Medlemsprogram via Appen. Om du väljer att skapa ett konto genom att fylla i registreringsformuläret kommer du att bli ombedd att lämna kontaktuppgifter och andra personuppgifter (din eventuella titel, för- och efternamn, födelsedatum, postnummer, e-postadress, mobilnummer, kön, lösenord, huruvida du vill få Kommersiell Information och annan relevant information som är nödvändig för tillhandahållandet av våra Tjänster).

3.1.2. Registreringsinformation som du tillåter tredje man att överföra till Oss. Vissa av våra Tjänster kräver att du skapar ett konto via en tredje man, i synnerhet avseende vår marknadsföring. Om du väljer att skapa ett konto via en tredje man inom ramen för våra Tjänster, skickar den tredje mannen Oss de personuppgifter som tillhandahållits under registreringsprocessen (inklusive förnamn, efternamn och e-postadress). I dessa fall kan även en integritetspolicy hos tredje man, som tillåter tredje man att överföra dina personuppgifter till Oss, också bli tillämplig på dig.

3.1.3. Registreringsinformation som du tillåter sociala nätverk att överföra till Oss. Om du väljer att skapa ett konto genom att använda ditt sociala nätverkskonto (dvs. Facebook eller Google +), kommer dessa sociala nätverk, med ditt föregående samtycke, att skicka dina personuppgifter till Oss (inklusive t.ex. förnamn, efternamn, användarnamn, profilbild, e-postadress, kön, födelsedatum, utbildning, skola, jobbtitel), din adressinformation (land, ort, adress, postnummer, telefon), dina ”gillar” (t.ex. sidor, favoritfilmer, favorit Musik, favorit TV-program), inlägg, vänlista och annan information som du har offentligt.

3.1.4. Personuppgifter vi samlar in från din användning av våra Tjänster.
a) När du använder Medlemsprogrammet, samlar vi in och bearbetar:
• information om din köpprofil;
• frekvensen och varaktigheten av dina besök;
• information om ditt inköps- och besöksbeteende (speciellt spårning); och
• om du är registrerad i Medlemsprogrammet med hjälp av ditt sociala nätverk, information om dina interaktioner med medlemsprogrammet på det sociala nätverket.
b) När du som verifierad användare använder våra Tjänster via vår mobila applikation eller webbplats, samlar vi in och bearbetar:
• ovan (avsnitt 3.1.4 a) nämnda information;
• personuppgifter som du lägger in i din profil (t.ex. användarnamn eller smeknamn, profilbild och lösenord);
• personuppgifter som ingår i det du skriver, laddar upp, bidrar till eller på annat sätt gör tillgängligt på eller via Tjänsterna, till exempel på din tidslinje, det du gillar, böcker, önskelista, kontaktlista;
• om du är ansluten till Tjänsterna med ditt sociala nätverkskonto, information som är relaterad till dina samspel med Tjänsterna på ett sådant socialt nätverk.
• information om frekvensen av dina besök, vilka vägar du tar och platser inom köpcentrumet, förutsatt att vi har erhållit ditt föregående samtycke. Du kan läsa mer om sådan användning i avsnitt 3.2.2 a) nedan;
• teknisk data.

3.1.5. Vid användning av hemsidan kan cookies komma att behandla dina personuppgifter.

Mer information om cookies hittar du här.

3.2. Hur vi använder dina personuppgifter

3.2.1. Allmän användning
Vi använder dina personuppgifter till att:
• hantera och tillhandahålla Tjänsterna till dig;
• administrera din registrering;
• analysera din användning av Tjänsterna och, med förbehåll för ditt föregående samtycke, kombinera dina personuppgifter som samlats in från användningen av våra olika Tjänster (dvs. lojalitetskortet, våra mobila applikationer, våra webbplatser, våra sociala medier och våra kampanjaktiviteter) för att förbättra vår förståelse för dina förväntningar och behov och därmed kunna utveckla nya funktioner och tjänster;
• tillhandahålla skräddarsydd information och reklammaterial. Vi vill inte besvära dig med informations- och reklamkampanjer som inte är relevanta för dig. Genom att utvärdera din inköpsprofil, såsom information om dina tidigare inköp, preferenser och behov som vi samlar in genom att du använder våra tjänster, kan Vi istället skicka anpassad information och reklam. Vi använder endast dina personuppgifter i syfte att skicka (i) information och erbjudanden relaterade till Medlemsprogrammet och/eller (ii) kommersiell information, för det fall du inte avböjt detta (”opt-out”), se avsnitt 6 nedan;
• mäta, testa och övervaka mätvärdena och effektiviteten av våra Tjänster;
• för användning av våra Tjänster via Appen måste du hämta köpcentrum-appen till din mobila enhet. Om du har laddat ner Appen kan du bestämma om du vill använda ytterligare Tjänster (specifik användning, avsnitt 3.2.2) som exempelvis ”Parkman” och/eller om du vill ansluta dig till Medlemsprogrammet. Dessa Tjänster kommer inte att aktiveras automatiskt;
• se till att Tjänsterna fungerar rent tekniskt och skydda dina personuppgifter mot stöld, förlust, skada eller obehörig åtkomst;
Om du avbryter registreringsprocessen sparas inte dina personuppgifter. Vi tar bort dina personuppgifter direkt utan någon ytterligare behandling. Vi kan komma att behålla en mindre mängd uppgifter som är nödvändigt för att bevisa att dina uppgifter har raderats och vilken dag detta skett.

Som beskrivs i avsnitt 3.1.4 ovan använder Vi dina personuppgifter för att analysera ditt kundbeteende, dvs. dina tidigare inköp. En sådan analys av ditt kundbeteende kommer emellertid inte att leda till några rättsverkningar för dig och/eller på annat sätt väsentligt påverka dig. Information om hur du använder Tjänsterna kommer endast att användas för att anpassa vårt reklammaterial till dig så att vi kan erbjuda dig tjänster och produkter som matchar dina önskemål och behov. Det enda syftet med denna profilering är att ge dig skräddarsydda fördelar och alternativ. De profilerade uppgifterna kommer inte att användas på något annat sätt och kommer inte att delas med någon som inte uttryckligen anges i denna Integritetspolicy, förutom om vi använder följande tjänsteleverantörer för att utföra våra tjänster till dig. Vi försäkrar att analysen av ditt kundbeteende inte kommer att ha några negativa konsekvenser för dig.

3.3. Datasäkerhet
Att skydda din integritet och dina personuppgifter är vår prioritet. Om du som registrerad användare får ett lösenord bör du hålla det konfidentiellt, begränsa åtkomsten till din dator eller mobila enhet och logga ut efter att ha använt Tjänsterna. Läs mer om ditt ansvar i Användarvillkoren.
Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder, speciellt tekniska och organisatoriska åtgärder, för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig förlust, förstörelse, missbruk, skada och obehörig eller olaglig åtkomst. Observera dock att ingen informationsöverföring via Internet eller genom lagringsteknik garanterat kan vara 100 % säker.
De personuppgiftsansvariga har ingått biträdesavtal som särskilt säkerställer lämpliga säkerhetsåtgärder. Kongahälla Shopping AB är den ansvariga för att uppfylla dina krav och även den som du kan utöva alla dina rättigheter gentemot i samband med att Vi behandlar dina personuppgifter.

4. Överföring och delning av personuppgifter (mottagare av personuppgifter)

4.1. Hur vi delar och ger ut dina personuppgifter
Vi delar de personuppgifter vi samlar in via Tjänsterna på följande sätt:

4.1.1. Delning med tredje man
Vi kan komma att dela dina personuppgifter med:
• företag som är ett bolag associerat till Oss, för att utveckla och testa nya tjänster och funktioner;
• varumärken för partners som finns i vårt köpcentrum, på ett anonymt sätt så att det inte längre är möjligt att identifiera dig, för att de ska kunna leverera annonser som de tycker är av intresse för dig;
• våra reklam- och marknadsföringspartners, på ett anonymt sätt så att det inte längre är möjligt att identifiera dig;
• våra tjänsteleverantörer i enlighet med beskrivningen i avsnitt 3.3 ovan;
• för att svara mot lag eller förordning, domstolsförelägganden, stämningar eller rättsliga processer, om detta är nödvändigt för att följa gällande lagar;
• förvärvare, när personuppgifter överförs som en del av försäljning eller annan typ av överföring av hela eller delar av våra tillgångar till ett annat företag.

4.1.2. Delning med parter som du själv väljer
• Dela med andra användare av Tjänsterna. All information eller allt innehåll som du frivilligt lämnat ut via vår mobila applikation eller webbplats för Tjänsterna blir tillgängligt för de användare av Tjänsterna som du godkänner detta för. Sådana Tjänster gör det också möjligt för dig att dela hela eller delar av innehållet och personuppgifterna individuellt till användarna i din kontaktlista genom att ändra dina delningsinställningar för Tjänsterna.
• Dela med sociala nätverk. Om du väljer att komma åt Tjänsterna med ditt sociala nätverkskonto (som Facebook, Google+ eller Twitter) eller genom att klicka på en av ”plugin-knapparna” eller länkarna i det sociala nätverket (t.ex. Facebooks ”Like”-knapp eller Googles ”+” knapp) som finns tillgängliga via Tjänsterna, kommer ditt innehåll och dina personuppgifter att delas med de aktuella sociala nätverken. Du förstår härmed att sådan information kan publiceras på ditt sociala nätverk under ditt konto. Du förstår och accepterar att användningen av dina personuppgifter, inklusive information som delas på de sociala nätverken via Tjänsterna, att dessa sociala nätverk har egna integritetspolicys. Om du inte vill att de sociala nätverken ska samla in information om dig, var god läs det aktuella sociala nätverkets integritetspolicy i detta avseende och/eller logga ut från det aktuella sociala nätverket innan du använder våra Tjänster.

4.2. Överlåtelse av personuppgifter vid ändrade ägandeförhållanden
Om Adapta Fastigheter AB är involverat i en fusion, förvärv, upplösning eller försäljning av köpcentrumet där du är registrerad som lojalitetskortsmedlem, förbehåller vi Oss rätten att överföra dina personuppgifter. Du kommer att informeras om dina uppgifter överförs till en annan enhet som ett resultat av fusion, förvärv, upplösning eller försäljning av köpcentrumet.

5. Lagringstid

Under den tid då du använder våra Tjänster behandlar vi dina personuppgifter baserat på det samtycke du har beviljat Oss för dessa ändamål.
Observera att vi kommer att ta bort eller blockera dina personuppgifter automatiskt för vidare användning om du inte har använt våra tjänster i Medlemsprogrammet på mer än 5 år (senaste kontakten med dig eller den senaste användningen av tjänsten av dig).

6. Dina rättigheter som registrerad

Om du utövar några av dina rättigheter enligt detta avsnitt eller i enlighet med tillämpliga lagar kommer Vi att meddela eventuell rättelse eller radering av dina personuppgifter, eller begränsningar av behandling som utförs i enlighet med din begäran, till varje mottagare som personuppgifterna har lämnats till, i enlighet med avsnitt 4 i denna Integritetspolicy, såvida inte sådan kommunikation är omöjlig eller innebär oproportionerlig ansträngning. Om du vill utöva dessa rättigheter och/eller få all relevant information, vänligen kontakta Dataskyddsombudet enligt p. 2 ovan. Du kommer att bli ombedd att tillhandahålla några av de identifieringsuppgifter som du lämnade vid din registrering; detta är nödvändigt för att verifiera att begäran har skickats av dig. Vi kommer att svara inom 1 månad efter mottagandet av din begäran, men Vi förbehåller Oss rätten att förlänga denna period med 2 månader. Vi kommer under alla omständigheter att informera dig inom 1 månad efter mottagandet av din begäran om Vi beslutar att förlänga perioden för att svara.

6.1. Vad kan du begära
I enlighet med tillämpliga lagar, och som mer detaljerat framgår nedan, har du rätt att begära tillgång till och erhålla rättelse, radering eller förflyttning, s.k. dataportabilitet (t.ex. överföring av dina personuppgifter till en annan tjänsteleverantör) av dina personuppgifter som Vi behandlar, samt rätt att begära begränsning av sådan behandling.

6.2. Rättelse av dina personuppgifter
Enligt tillämpliga lagar har du rätt att erhålla rättelse av dina personuppgifter som du har delat med Oss. Genom dina inställningar i Tjänsterna kan du uppdatera din kontoinformation, ändra dina profilinställningar, aktivera/inaktivera meddelanden från Oss, och ange dina delningsinställningar för Tjänsterna, inklusive platsaktiverade funktioner.
Observera att om du vill begränsa eller ändra tillgång till eller delning av dina personuppgifter med ett socialt nätverk, ska du besöka dina kontoinställningar på det sociala nätverket.
Om du i skriftlig form har registrerat dig för våra tjänster, vänligen kontakta ovannämnda personuppgiftsansvariga (avsnitt 2) via skriftlig form eller via e-post för att erhålla rättelse av dina personuppgifter.

6.3. Riktigheten i dina personuppgifter
Vi vidtar rimliga åtgärder för att se till att du kan hålla dina personuppgifter riktiga och uppdaterade. Du kan alltid kontakta Oss för att få bekräftat huruvida Vi fortfarande behandlar dina personuppgifter.
Om du upptäcker att dina personuppgifter som behandlas av Oss är felaktiga eller ofullständiga, och du inte har möjlighet att uppdatera dina personuppgifter enligt avsnitt 6.2 i denna Integritetspolicy, kan du begära att Vi uppdaterar sådana personuppgifter. Vi kommer att verifiera din identitet och uppdatera dina personuppgifter.

6.4. Radering av dina personuppgifter
Du kan be Oss att radera dina personuppgifter när som helst. Om du kontaktar Oss med en sådan begäran tar Vi bort alla dina personuppgifter Vi behandlar utan onödigt dröjsmål, förutsatt att dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för tillhandahållandet av Tjänsterna. Vi kommer också att ta bort (och se till att de biträden som å våra vägnar behandlar personuppgifter) raderar alla dina personuppgifter om du tar tillbaka ditt samtycke eller om det skulle krävas av lag.

6.5. Begränsning av behandlingen
Om du ber Oss att begränsa behandlingen av dina personuppgifter, t.ex. om du skulle bestrida riktigheten, lagenligheten eller vårt behov av att behandla dina personuppgifter, kommer Vi att begränsa behandlingen av dina personuppgifter till det som kan anses nödvändigt minimum (lagring). I fall det skulle behövas kommer Vi att endast behandla dem för att konstatera, utöva eller försvara Oss från rättsliga krav eller, om det är nödvändigt, för skydd av rättigheter för en annan fysisk eller juridisk person eller andra begränsade skäl som dikterats av tillämplig lag. Om begränsningen upphävs och Vi fortsätter att behandla dina personuppgifter kommer du att informeras om detta utan dröjsmål.

6.6. Invändning mot direktmarknadsföring
Om du inte längre vill få direktmarknadsföring i form av Kommersiell Information, kan du begära att Vi upphör med användandet av dina personuppgifter för dessa ändamål. Vi kommer då att upphöra med detta utan dröjsmål. I sådant fall kommer du inte längre att kunna dra nytta av några av våra Tjänster eller specifika funktioner för vilka denna kategori av behandling är nödvändig (dvs. mottagandet av (personlig) marknadsföring och reklammaterial).
Om du endast återkallar ditt specifika samtycke för att få Kommersiell Information kommer du inte att få någon Kommersiell Information från tredje man som inte är relaterad till Medlemsprogrammet. Observera dock att du fortfarande kommer att få Kommersiell Information från Medlemsprogrammet vad gäller evenemang och erbjudanden från köpcentrumet, vilket är en viktig del av Medlemsprogrammet.

6.7. Invändning mot att ta emot information och erbjudanden från Medlemsprogrammet
Om du inte längre önskar ta emot information från Medlemsprogrammet, kan du begära att Vi upphör med att använda dina personuppgifter för dessa syften, vilket Vi kommer att göra utan oskäligt dröjsmål. I så fall kommer du inte längre ha möjligheten att ta fördel av några av våra Tjänster eller särskilda erbjudanden som kräver sådana uppgifter.

6.8. Förflyttning av dina personuppgifter
Du har rätt att erhålla personuppgifter om dig som du har lämnat till Oss. Om du kontaktar Oss med en sådan begäran kommer Vi att lämna dina personuppgifter i vanligt och maskinläsbart format till dig utan onödigt dröjsmål från tiden av mottagandet av din förfrågan (s.k. dataportabilitet). På din begäran skickar Vi dina personuppgifter till tredje man (en annan personuppgiftsansvarig) som du identifierar i din förfrågan, såvida inte en sådan begäran skulle påverka andras rättigheter och friheter, och där det är tekniskt möjligt.

6.9. Återkallande av ditt samtycke
Om du inte längre önskar ta emot Kommersiell Information, var vänlig och se avsnitt 6.6 och/eller 6.7. Om du inte längre önskar vara med i Lojalitetskortprogrammet och/eller inte längre önskar använda appen kan du när som helst dra tillbaka ditt givna samtycke utan att ge någon anledning därtill. Vänligen kontakta de Personuppgiftsansvariga eller dataskyddsombud via e-post eller direkt vid informations-/välkomstdisken i köpcentrumet. Vi kommer att blockera dina personuppgifter för vidare behandling. Observera att återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagenligheten av någon behandling som gjorts baserat på grunden att du tidigare har gett ditt samtycke.
Observera att det inte är möjligt att använda Medlemsprogrammets Tjänster eller delar av Tjänsterna om du drar tillbaka ditt samtycke.

6.10. Klaga hos en dataskyddsmyndighet
Du har rätt att framföra en klagan avseende vår personuppgiftsbehandling till
Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm
datainspektionen@datainspektionen.se

7. Tillhandahållande av personuppgifter

Du tillhandahåller Oss dina personuppgifter på frivillig basis, vilket du samtyckte till under registreringen och som en del av ett kontraktsmässigt krav att använda Tjänsterna. Om du inte ger Oss dina personuppgifter får du inte tillgång till och/eller använda alla funktionerna i Tjänsterna (t.ex. skräddarsydda rabatter, alternativ och preferenser). Genom att tillhandahålla Oss dina personuppgifter kan du också dra nytta av alla funktioner i Tjänsterna och personliga erbjudanden som Vi från tid till annan kan skicka till dig, du kan hjälpa till att förbättra våra tjänster och göra det möjligt för Oss att analysera dina uppgifter enligt beskrivningen i denna Integritetspolicy.

8. Automatiserat beslutsfattande/profiliering

Det finns för närvarande ingen automatiserad beslutsprocess eller profilering som skulle påverka dig juridiskt eller på annat sätt väsentligt påverka dig. Vi kommer dock att framföra specifika erbjudanden baserat på dina personuppgifter och analysen av ditt användarbeteende.

9. Uppdateringar av integritetspolicyn

Vi kan komma att ändra eller uppdatera denna Integritetspolicy från tid till annan. Eventuella ändringar av denna Integritetspolicy träder i kraft när den ändrade Integritetspolicyn har publicerats genom Tjänsterna. Vid ändringar som Vi anser är betydande och erfordrar ditt samtycke enligt gällande lagstiftning, kommer Vi att informera dig om detta via Tjänsterna och i förekommande fall be om ditt samtycke.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.